Veřejná zakázka: Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 60
Systémové číslo: P16V00000011
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 644644
Na základě předběžného oznámení:
Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči
Počátek běhu lhůt: 28.09.2016
Nabídku podat do: 14.11.2016 10:00
Datum zrušení: 20.12.2016

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dostavba Mateřské školy Za Fontánou v Přelouči
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je rozšíření stávajícího objektu MŠ o 2 oddělení. Nový dostavovaný pavilon je navržen jako nepodsklepený s dvěma nadzemními podlažími, provozně napojený na stávající budovu mateřské školy. Tvoří samostatný dilatační celek - půdorysné rozměry 21,6 x 19,3 m, výška od podlahy nejnižšího podlaží k atice - 7,65 m. Konstrukčně bude proveden v kombinaci monolitického železobetonu (stropy, sloupy, schodišťové desky) a tradičního cihelného zdiva – nosné i obvodové stěny - v tloušťce 450 mm (obvodové stěny) resp. 300 mm (vnitřní nosné stěny). Střecha nad novým pavilonem je navržena jako dvouplášťová provětrávaná plochá. Nosnou konstrukci druhého pláště nad železobetonovým stropem tvoří dřevěné příhradové vazníky, krytina je fóliová. Nové opěrné zdi podél pozemku školky jsou navrženy jako železobetonové.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 19 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Přelouč
 • IČO: 00274101
 • Poštovní adresa:
  Československé armády 1665
  53501 Přelouč
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 375955

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
.
Město Přelouč
Československé armády 1665
53533 Přelouč

nebo

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestoprelouc.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků