Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky města Přelouč

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Přelouč
IČO: 00274101
ID profilu zadavatele ve VVZ: 375955
Adresa profilu na e-tržišti: https://www.gemin.cz/profil/mesto-prelouc
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00274101
http://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/Mesto-Prelouc_23/

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Svazu bojovníků za svobodu, Přelouč a Místní komunikace ulice Přemyslova, Přelouč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.05.2022 14.06.2022 10:00
Sportovní hřiště v MŠ Kladenská čp. 1332, Přelouč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.05.2022 02.06.2022 10:00
Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 - 0,723)
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.05.2022 23.05.2022 11:00
Chodník a VO v ul. Smetanova mezi ul. Kladenská a Karla Čapka, Přelouč
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 31.03.2022 19.04.2022 11:00
Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 -0,723)
podlimitní Vyhodnoceno 30.03.2022 21.04.2022 11:00
POŘÍZENÍ ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2020 PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBECNÍHO ÚŘADU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PŘELOUČ
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.12.2020 16.12.2020 10:00
všechny zakázky