Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava střechy a krovu objektu č.p. 26
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2023 13.06.2023 10:00
Lávka ev. č. L-001 Přelouč – oprava
podlimitní Zadáno 22.03.2023 18.04.2023 11:00
ZŠ MASARYKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 50, PŘELOUČ - CHLAZENÍ UČEBEN PRO DRUŽINU - STARÁ BUDOVA
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2023 11.04.2023 10:30
Revitalizace vnitrobloku za bytovými domy čp.986 – čp. 989, Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2023 14.03.2023 10:00
Částečné zateplení haly v areálu TS Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2023 06.02.2023 11:00
ZŠ Masarykovo náměstí 1, Přelouč – vestavba učeben do podkroví
podlimitní Zadáno 18.01.2023 08.02.2023 10:00
Protipovodňová opatření města Přelouč II
podlimitní Zadáno 21.11.2022 08.12.2022 10:00
Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč - DOKONČENÍ ROZPRACOVANÉ STAVBY
podlimitní Zadáno 19.10.2022 08.11.2022 10:00
Kanalizace u Račanského rybníka
VZ malého rozsahu Zadáno 09.08.2022 24.08.2022 11:00
Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 -0,723)
podlimitní Zadáno 26.07.2022 18.08.2022 10:00
Výkon TD a koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 - 0,723) (Mosty a lávky // Revitalizace toku Švarcavy // Zkapacitnění kanalizace)
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2022 26.07.2022 10:00
Škudly – rekonstrukce veřejného osvětlení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2022 29.06.2022 11:00
Rekonstrukce chodníků a VO v ulici Svazu bojovníků za svobodu, Přelouč a Místní komunikace ulice Přemyslova, Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2022 14.06.2022 10:00
Sportovní hřiště v MŠ Kladenská čp. 1332, Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 02.06.2022 10:00
Chodník a VO v ul. Smetanova mezi ul. Kladenská a Karla Čapka, Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 31.03.2022 19.04.2022 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››