Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ (LEDOVÁ PLOCHA)
podlimitní Hodnocení 30.06.2020 23.07.2020 10:00
Koordinátor BOZP - Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2020 27.04.2020 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka - Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2020 27.04.2020 10:00
Sektory pro skok daleký a vrh koulí na stadionu ve Sportovní ulici čp. 776, Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2020 30.03.2020 10:00
Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská čp. 494, Přelouč
podlimitní Zadáno 11.03.2020 30.03.2020 10:00
Chodník a veřejné osvětlení ulice Kladenská, Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2020 10.03.2020 10:00
ZŠ Kladenská 494, Přelouč – výměna stropní konstrukce
podlimitní Zadáno 07.02.2020 02.03.2020 10:00
Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic
podlimitní Zadáno 05.02.2020 29.04.2020 11:00
Revitalizace Račanského rybníka
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2020 02.03.2020 10:00
Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 1.etapa
podlimitní Zadáno 24.01.2020 17.02.2020 10:00
Parkoviště v ulici B. Němcové, Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2020 20.01.2020 10:00
ZŠ Masarykovo náměstí č.p. 1, Přelouč – oprava stropu nad učebnou hudební výchovy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 09.12.2019 10:00
Nákup elektřiny pro Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace na rok 2020 a 2021.
podlimitní Zadáno 27.03.2019 27.03.2019 11:20
Nákup zemního plynu pro Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace na rok 2020 a 2021
podlimitní Zadáno 27.03.2019 27.03.2019 11:00
Výměna střešní krytiny na ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. č.p. 1 a č.p. 45
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2019 27.03.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››