Veřejná zakázka: Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 39
Systémové číslo: P15V00000011
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-011749
Datum zahájení: 02.05.2017
Nabídku podat do: 05.06.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Regenerace panelového sídliště U Školy v Přelouči, 2. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení jsou úpravy území ohraničeného ulicemi Studentská, Kladenská a Jižní v Přelouči. Jedná se zejména o rekonstrukci stávajícího chodníku u ulice Jižní, včetně oprav jednotlivých vstupů do budov. Dále zde budou zřízeny nové chodníky, které usnadní přístup k vybavení sídliště. Kromě rekonstrukce chodníku a návrhu nového chodníku se jedná i o rekonstrukci a návrh nové parkovací plochy a parkovacího stání, nové zpevněné plochy, rekonstrukci hřiště, doplňkovou vybavenost, vegetační úpravy, veřejné osvětlení, zabezpečení silových kabelů a sdělovacích kabelů stávajících inženýrských sítí. U chodníku je také navrženo nové veřejné osvětlení a návrh nové zeleně. Dále dojde k vybudování nových zpevněných ploch sloužících jako dětská hřiště a odpočinkové plochy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 460 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Přelouč
 • IČO: 00274101
 • Poštovní adresa:
  Československé armády 1665
  53501 Přelouč
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 375955

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Československé armády 1665
53533 Přelouč

nebo

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestoprelouc.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky