Veřejná zakázka: Přelouč – propojení kanalizace ul. Jaselská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 31
Systémové číslo: P15V00000003
Počátek běhu lhůt: 25.02.2015
Nabídku podat do: 12.03.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Přelouč – propojení kanalizace ul. Jaselská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba propojení kanalizace DN 500 z betonových hrdlových trub v ulici Jaselská v délce 51,3 metrů. Součástí stavby jsou čtyři kanalizační šachty a jedna uliční vpusť. Po dokončení stavby budou veškeré povrchy dotčené stavbou upraveny po rýze. Na pozemku ČD bude sejmuta ornice v tl. 200 mm a po dokončení stavby rozprostřena zpět po rýze a oseta travou.
V asfaltové vozovce a parkovišti bude na hutněný zásyp rýhy položena hutněná vrstva štěrkodrti 0 – 63 mm v tloušťce 17 cm, následně vrstva obalovaného kameniva OKS II tl. 13 cm. Úprava bude ukončena asfaltobetonem ABS II tl. 6 cm. Spáry mezi živicí původní a novou budou zality asfaltovou směsí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Přelouč
 • IČO: 00274101
 • Poštovní adresa:
  Československé armády 1665
  53501 Přelouč
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 375955

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Československé armády 1665
53533 Přelouč

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky