Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce Veverkovy ulice, Přelouč / Regenerace prostranství kolem kostela sv. Jakuba, Přelouč / Komunikace pro chodce i cyklisty v místě chodníku mezi ulicí Dobrovského a Kolínskou, Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2021 14.07.2021 11:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2021 21.04.2021 11:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci čtyř veřejných zakázek
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2021 21.04.2021 11:00
Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova, Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2021 14.04.2021 11:00
Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2021 12.04.2021 11:00
Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč
podlimitní Zadáno 12.03.2021 31.03.2021 11:00
Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa
podlimitní Zadáno 05.03.2021 25.03.2021 11:00
Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč
podlimitní Zadáno 04.03.2021 06.04.2021 11:00
Tupesy - oprava požární nádrže
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2021 10.03.2021 11:00
POŘÍZENÍ ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2020 PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBECNÍHO ÚŘADU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PŘELOUČ
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.12.2020 16.12.2020 10:00
Škudly – oprava návesního rybníku
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2020 09.12.2020 11:00
VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ (LEDOVÁ PLOCHA)
podlimitní Zadáno 30.06.2020 23.07.2020 10:00
Koordinátor BOZP - Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2020 27.04.2020 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka - Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2020 27.04.2020 10:00
Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic
podlimitní Zadáno 05.02.2020 29.04.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››