Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sektory pro skok daleký a vrh koulí na stadionu ve Sportovní ulici čp. 776, Přelouč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.03.2020 30.03.2020 10:00
Sportovní hřiště s běžeckým oválem u ZŠ Kladenská čp. 494, Přelouč
podlimitní Příjem nabídek 11.03.2020 30.03.2020 10:00
Chodník a veřejné osvětlení ulice Kladenská, Přelouč
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.02.2020 10.03.2020 10:00
ZŠ Kladenská 494, Přelouč – výměna stropní konstrukce
podlimitní Vyhodnoceno 07.02.2020 02.03.2020 10:00
Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic
podlimitní Hodnocení kvalifikace 05.02.2020 09.03.2020 11:00
Revitalizace Račanského rybníka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.02.2020 02.03.2020 10:00
Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 1.etapa
podlimitní Vyhodnoceno 24.01.2020 17.02.2020 10:00
Parkoviště v ulici B. Němcové, Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 03.01.2020 20.01.2020 10:00
ZŠ Masarykovo náměstí č.p. 1, Přelouč – oprava stropu nad učebnou hudební výchovy
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2019 09.12.2019 10:00
Účelová komunikace k čp.48, Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2019 22.08.2019 10:00
Parkoviště a zastávky BUS ul. Jaselská, Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2019 12.08.2019 10:00
Veřejné osvětlení v obci Lhota, Přelouč - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2019 07.08.2019 10:00
„Rekonstrukce komunikace v ulici Tyršova, Přelouč“ a „Chodník ul. Československé armády u parku mezi ul. Pardubická a Žižkova, Přelouč“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2019 27.06.2019 10:00
Rekonstrukce chodníku od čp. 186 po čp. 207 v ul. Račanská, Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 07.05.2019 21.05.2019 10:00
Parkoviště u BISS ul. Jaselská, Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 30.04.2019 16.05.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5  ››