Přehled veřejných zakázek ve stavu prokazování kvalifikace

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic
podlimitní Prokazování kvalifikace 05.02.2020 09.03.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016