Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Chodník a veřejné osvětlení ulice Kladenská, Přelouč
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2020 10.03.2020 10:00
ZŠ Kladenská 494, Přelouč – výměna stropní konstrukce
podlimitní Příjem nabídek 07.02.2020 02.03.2020 10:00
Revitalizace Račanského rybníka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.02.2020 02.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016