Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Lohenice
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2021 27.09.2021 11:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2022 a 2023
nadlimitní Zadáno 02.09.2021 02.09.2021 11:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2022 a 2023
podlimitní Zadáno 02.09.2021 02.09.2021 11:00
Rekonstrukce Veverkovy ulice, Přelouč / Regenerace prostranství kolem kostela sv. Jakuba, Přelouč / Komunikace pro chodce i cyklisty v místě chodníku mezi ulicí Dobrovského a Kolínskou, Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2021 14.07.2021 11:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2021 21.04.2021 11:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci čtyř veřejných zakázek
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2021 21.04.2021 11:00
Rekonstrukce chodníků v ulici Přemyslova, Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2021 14.04.2021 11:00
Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2021 12.04.2021 11:00
Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč
podlimitní Zadáno 12.03.2021 31.03.2021 11:00
Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa
podlimitní Zadáno 05.03.2021 25.03.2021 11:00
Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč
podlimitní Zadáno 04.03.2021 06.04.2021 11:00
Tupesy - oprava požární nádrže
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2021 10.03.2021 11:00
POŘÍZENÍ ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2020 PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBECNÍHO ÚŘADU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PŘELOUČ
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.12.2020 16.12.2020 10:00
Škudly – oprava návesního rybníku
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2020 09.12.2020 11:00
Koordinátor BOZP - Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2020 27.04.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5  ››