Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výkon technického dozoru stavebníka - Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2020 27.04.2020 10:00
Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic
podlimitní Zadáno 05.02.2020 29.04.2020 11:00
Nákup elektřiny pro Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace na rok 2020 a 2021.
podlimitní Zadáno 27.03.2019 27.03.2019 11:20
Nákup zemního plynu pro Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace na rok 2020 a 2021
podlimitní Zadáno 27.03.2019 27.03.2019 11:00
Výměna střešní krytiny na ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. č.p. 1 a č.p. 45
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2019 27.03.2019 10:00
Výměna střešní krytiny objektu č.p. 25
VZ malého rozsahu Zadáno 11.01.2019 30.01.2019 10:00
Nákup zemního plynu pro Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace na rok 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2018 02.10.2018 10:30
Nákup elektřiny pro Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace na rok 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2018 26.04.2018 09:00
Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu města Přelouč veřejnými službami v přepravě cestujících
nadlimitní Zadáno 02.10.2017 06.11.2017 13:00
Připojení budov č.p. 325, 752 a 1509 v Přelouči na metropolitní síť
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2017 26.09.2017 10:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2017 17.08.2017 10:00
Výkon stavebně-technického dozoru při realizaci veřejné zakázky Přestupní terminál veřejné dopravy v Přelouči
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2017 17.08.2017 10:00
Demolice garáže na p.č.st. 2731 v k.ú. Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 10.07.2017 27.07.2017 09:00
Nákup zemního plynu pro Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace na rok 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 05.06.2017 05.06.2017 09:30
Rekonstrukce ÚT a zdroje TUV v objektu DDM, Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2017 05.06.2017 07:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5  ››