Veřejná zakázka: Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 -0,723)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 198
Systémové číslo: P22V00000023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-040503
Datum zahájení: 26.07.2022
Nabídku podat do: 18.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 -0,723)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Jedná se o OPAKOVANOU VÝZVU.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zvýšení povodňové průtočnosti zkapacitněním koryta toku Švarcavy v úseku ř. km 0,200-0,723. Projekt zahrnuje úpravu koryta, odstranění degradovaných a staticky narušených konstrukcí opěrných břehových zdí a jejich náhradu zdmi novými, rekonstrukci nevyhovujících stávajících mostků s nízkou průtočnou kapacitou, vegetační úpravy atd.
Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je též vyvolaná investice „Přelouč – Zkapacitnění kanalizace část 1“ (tato vyvolaná investice technicky navazuje na projekt „Přelouč - Zkapacitnění kanalizace část 2“ zadavatele VaK Pardubice).
Zakázka je dělená na části:
1.část – Mosty a lávky
2.část – Revitalizace toku Švarcavy
3.část – Zkapacitnění kanalizace
Dodavatelé mohou podat nabídku na jednu část zakázky nebo na více částí zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 684 250 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Přelouč
 • IČO: 00274101
 • Poštovní adresa:
  Československé armády 1665
  53501 Přelouč
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 375955

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestoprelouc.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy