Veřejná zakázka: Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 -0,723)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 177
Systémové číslo: P22V00000003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.03.2022
Nabídku podat do: 21.04.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 -0,723)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zvýšení povodňové průtočnosti zkapacitněním koryta toku Švarcavy v úseku ř. km 0,200-0,723. Projekt zahrnuje úpravu koryta, odstranění degradovaných a staticky narušených konstrukcí opěrných břehových zdí a jejich náhradu zdmi novými, rekonstrukci nevyhovujících stávajících mostků s nízkou průtočnou kapacitou, vegetační úpravy atd.
Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je též vyvolaná investice „Přelouč – Zkapacitnění kanalizace část 1“ (tato vyvolaná investice technicky navazuje na projekt „Přelouč - Zkapacitnění kanalizace část 2“ zadavatele VaK Pardubice).

Realizace předmětu plnění bude rozdělena do dvou etap:
- v první etapě (r.2022) budou realizovány mostní objekty (SO 01.2, 02.2, 03, 04, 05),
- ve druhé etapě (r.2023) bude realizována kanalizace (zkapacitnění kanalizace část 1) a následně revitalizace toku (zbývající stavební objekty SO 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.3).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 020 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Přelouč
 • IČO: 00274101
 • Poštovní adresa:
  Československé armády 1665
  53501 Přelouč
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 375955

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestoprelouc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků