Veřejná zakázka: Rekonstrukce chodníku ve Lhotě podél sil. III/03323

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 174
Systémové číslo: P21V00000018
Datum zahájení: 16.11.2021
Nabídku podat do: 06.12.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce chodníku ve Lhotě podél sil. III/03323
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba se nachází v obci Lhota podél silnice III/03323 ve směru na Škudly. Majitelem pozemku je Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Úprava chodníku začíná po odbočení ze silnice I/2 a končí u odbočky místní komunikace. Chodník je asfaltový na konci své životnosti s četnými poruchami. Stávající obruby a vodící proužky budou vyměněny za nové. Pás vozovky u obrub v šířce 0,50m se vyfrézuje v tloušťce 100mm. Vozovka bude ohraničena betonovou silniční obrubou 15/25/100 s bílými betonovými vodícími proužky 25/50/10 osazenými do betonového lože z betonu C20/25nXF3. Chodník je navržen jako rekonstrukce při směrovém a výškovém kopírování stávajícího stavu. Konstrukce chodníku bude odstraněna a nahrazena novou. Povrch chodníku bude z betonové dlažby 20/10/6 přírodní. Nová konstrukce vjezdů k nemovitostem se opatří povrchem z betonové dlažby 20/10/8 barvy antracit, varovné pásy z dlažby pro nevidomé barvy červené. Šířka chodníku je 1,75m se spádem 2%. V místě zeleně je dlažba opřena o záhonovou obrubu 8/20/100 osazenou do úrovně dlažby chodníku do betonového lože C20/25nXF3.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 040 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Přelouč
 • IČO: 00274101
 • Poštovní adresa:
  Československé armády 1665
  53501 Přelouč
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 375955

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Přelouč
Československé armády 1665
535 33 Přelouč

nebo

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
(https://zakazky.mestoprelouc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky