Veřejná zakázka: Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 159
Systémové číslo: P21V00000004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-018551
Datum zahájení: 12.03.2021
Nabídku podat do: 31.03.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 ulice Pardubická, Přelouč
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Zakázka se skládá ze třech projektů:
• Chodníky podél sil. I/2 ulice Pardubická, Přelouč
Rekonstrukce chodníku vlevo i vpravo začíná za kruhovým objezdem. Levý chodník končí u ulice 28. října a pravý chodník u ulice Československé armády. Chodníky jsou navrhovány jako rekonstrukce při směrovém a výškovém kopírování stávajícího stavu. Konstrukce chodníků bude odstraněna a nahrazena novou s povrchem z betonové dlažby tl. 0,60 m. Nová konstrukce vjezdů k nemovitostem se opatří povrchem z betonové dlažby tl. 0,80 m. Šířka chodníků je proměnlivá, závislá na vzdálenosti zástavby a podezdívek plotů od obruby. V rámci stavby dojde i k vybudování nového veřejného osvětlení a položení kabelu metropolitní sítě.
• Rekonstrukce chodníku podél silnice I/2 Pardubická, Přelouč - přechod pro chodce u čp. 115
Vybudování ostrůvku v místě přechodu pro chodce u čp. 115 v ulici Pardubická ve městě Přelouč na pozemku Ředitelství silnic a dálnic ČR. V současné době je v řešeném území asfaltová komunikace široká 10 m s přechodem pro chodce. Navržený ostrůvek bude zajišťovat zlepšenou obslužnost území pro pěší dopravu.
• Rekonstrukce chodníku podél sil. I/2 u městského kina, Přelouč
Rekonstrukce chodníku při směrovém a výškovém kopírování stávajícího stavu. Začíná před budovou kina v líci obrub ulice Československé armády a končí v líci obrub ulice Karla Čapka. Budou vybourány stávající obruby vč. vodících proužků, všechny vrstvy stávající konstrukce, nově navržený kryt komunikace pro chodce je ze zámkové dlažby. Stávající vodící proužky mezi zelení a parkovištěm budou nahrazeny silniční obrubou převýšenou 0,10 m. V rámci stavby dojde k položení chrániček metropolitní sítě.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 718 800 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Přelouč
 • IČO: 00274101
 • Poštovní adresa:
  Československé armády 1665
  53501 Přelouč
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 375955

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestoprelouc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky