Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sportovní hřiště v MŠ Kladenská čp. 1332, Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 02.06.2022 10:00
Přelouč - kanalizace část 2 - oprava a investice - úsek Š1 až Š3
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2022 23.03.2022 16:20
Koordinátor BOZP - projekt Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2021 22.11.2021 10:00
Výkon technického dozoru stavebníka - projekt Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2021 22.11.2021 10:00
Přelouč - revitalizace sídelní zeleně
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2021 19.10.2021 11:00
Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč - VYBAVENÍ KUCHYNĚ
nadlimitní Zadáno 04.10.2021 09.11.2021 11:00
Splašková kanalizace Klenovka s převedením odpadních vod do Přelouče
podlimitní Zadáno 22.09.2021 25.01.2022 09:00
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2022 a 2023
nadlimitní Zadáno 02.09.2021 02.09.2021 11:00
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2022 a 2023
podlimitní Zadáno 02.09.2021 02.09.2021 11:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2021 21.04.2021 11:00
Stavební úprava nebytových prostor, Choceňská č.p. 877, Přelouč
VZ malého rozsahu Zadáno 16.03.2021 12.04.2021 11:00
Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč
podlimitní Zadáno 04.03.2021 06.04.2021 11:00
POŘÍZENÍ ÚPLNÉ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ 2020 PRO SPRÁVNÍ ÚZEMÍ OBECNÍHO ÚŘADU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ PŘELOUČ
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.12.2020 16.12.2020 10:00
Nákup elektřiny pro Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace na rok 2020 a 2021.
podlimitní Zadáno 27.03.2019 27.03.2019 11:20
Nákup zemního plynu pro Město Přelouč a jeho příspěvkové organizace na rok 2020 a 2021
podlimitní Zadáno 27.03.2019 27.03.2019 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5  ››