Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce Veverkovy ulice, Přelouč / Regenerace prostranství kolem kostela sv. Jakuba, Přelouč / Komunikace pro chodce i cyklisty v místě chodníku mezi ulicí Dobrovského a Kolínskou, Přelouč
Odesílatel Pavel Caha
Organizace odesílatele Město Přelouč [IČO: 00274101]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2021 16:53:06
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel nepožaduje, aby účastníci zadávacího řízení ve svých nabídkách v rámci prokazování kvalifikace autorizaci stavbyvedoucího předkládali.

Co se týká návhu SoD, tak tam účastník zadávacího řízení pouze vyplní nacionále a kontakty stavbyvedoucího, u kterého předpokládá, že v případě získání zakázky bude vedením stavby pověřen. Doklad o jeho autorizaci bude stačit až před zahájením realizace zakázky (obor autorizace stavbyvedoucího musí odpovídat charakteru prováděného díla, v tomto případě se tedy bude jednat o dopravní stavby).

S pozdravem

Pavel Caha
Kontaktní osoba zadavatele

Původní zpráva

Datum 30.06.2021 14:46:02
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

měla bych dotaz ohledně doložení kvalifikace. Ve výzvě k podání nabídky není nikde v části doložení kvalifikace uvedena autorizace stavbyvedoucího, nicméně ve smlouvě o dílo je k doplnění stavbyvedoucí a v závorce za ním je uvedeno "s příslušnou autorizací".

Je tedy nutné dokládat autorizaci, či nikoliv? A pokud ano, v jakém oboru?

S pozdravem,
Lucie Kopecká
příprava staveb
---------------------------
MATEX HK s.r.o.
Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

tel.: 495 401 592, gsm: 602 446 135
fax.: 495 401 606
e-mail: kopecka@matex.org
web: http://www.matex.org