Veřejná zakázka: Výkon TD a koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 - 0,723) (Mosty a lávky // Revitalizace toku Švarcavy // Zkapacitnění kanalizace)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 195
Systémové číslo: P22V00000020
Datum zahájení: 08.07.2022
Nabídku podat do: 26.07.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výkon TD a koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 - 0,723) (Mosty a lávky // Revitalizace toku Švarcavy // Zkapacitnění kanalizace)
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je inženýrská činnost - komplexní zajištění služby stavebně-technického dozoru (1. část) a komplexní zajištění služby koordinátora BOZP (2. čás) při realizaci všech tří částí (Mosty a lávky // Revitalizace toku Švarcavy // Zkapacitnění kanalizace) veřejné zakázky „Revitalizace Švarcavy (ř.km 0,200 - 0,723)“. Projekt zahrnuje úpravu koryta Švarcavy, odstranění degradovaných a staticky narušených konstrukcí opěrných břehových zdí a jejich náhradu zdmi novými, rekonstrukci nevyhovujících stávajících mostků s nízkou průtočnou kapacitou, vegetační úpravy atd. Součástí projektu je též vyvolaná investice „Přelouč – Zkapacitnění kanalizace část 1“ , která technicky navazuje na projekt „Přelouč - Zkapacitnění kanalizace část 2“ zadavatele VaK Pardubice).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 630 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Město Přelouč
 • IČO: 00274101
 • Poštovní adresa:
  Československé armády 1665
  53501 Přelouč
 • Název odboru: Odbor správy majetku
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 375955

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Město Přelouč
Československé armády 1665
535 33 Přelouč

nebo

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestoprelouc.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy