Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Revitalizace Račanského rybníka
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o úpravu již existujícího rybníka. Předmětem plnění bude odstranění panelového opevnění a odtěžení dnového sedimentu, zmírnění sklonů svahů a jejich nové opevnění (kombinace kamenného pohozu frakce 45–250 mm a trávníku, prorůstajícího přes geotextýlii), úpravy stromové a keřové zeleně (kácení a následná nová výsadba, výchovné a zdravotní řezy) a vybudování nového přístupu do prostoru zátopy rybníka a vytvoření funkčního litorálního pásma.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Město Přelouč
Československé armády 1665
535 33 Přelouč

nebo

prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mestoprelouc.cz)
Kontakt: Bc. Pavel Caha
466 094 182
pavel.caha@mestoprelouc.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 02.03.2020 10:00
Datum zahájení: 05.02.2020 15:33