Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Revitalizace Račanského rybníka
Odesílatel Pavel Caha
Organizace odesílatele Město Přelouč [IČO: 00274101]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.02.2020 15:33:57
Předmět Výzva

Vážení obchodní přátelé.

Vyzýváme Vás k podání nabídky a prokázání kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Revitalizace Račanského rybníka“. Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je k dispozici na Profilu zadavatele (elektronický nástroj E-ZAK) na adrese: https://zakazky.mestoprelouc.cz. Máte-li zájem podat nabídku, postupujte laskavě podle podmínek stanovených v těchto podkladech.

S pozdravem

Bc. Pavel Caha
Odbor správy majetku
Kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- Dopis - výzva - Revitalizace Račanského rybníka.pdf (208.98 KB)
- Zadávací dokumentace - Revitalizace Račanského rybníka.pdf (1.45 MB)