Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 1.etapa
Odesílatel Pavel Caha
Organizace odesílatele Město Přelouč [IČO: 00274101]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.01.2020 15:59:11
Předmět Výzva

Vážení obchodní přátelé.

Vyzýváme Vás k podání nabídky a prokázání kvalifikace v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 1.etapa“. Projekt je realizován s dotací z rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB).
Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je k dispozici na Profilu zadavatele (elektronický nástroj E-ZAK) na adrese: https://zakazky.mestoprelouc.cz. Máte-li zájem podat nabídku, postupujte laskavě podle podmínek stanovených v těchto podkladech.

S pozdravem

Bc. Pavel Caha
Odbor správy majetku
Kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- Dopis - Výzva - Regenerace sídliště U sokolovny.pdf (211.49 KB)
- Zadávací dokumentace - Regenerace sídliště U sokolovny.pdf (1.61 MB)