Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce chodníku v ul. Kladenská, Přelouč
Odesílatel Pavel Caha
Organizace odesílatele Město Přelouč [IČO: 00274101]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.05.2017 16:04:04
Předmět Výzva

Vážení obchodní přátelé.

Vyzýváme Vás k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce chodníku v ul. Kladenská, Přelouč", zadávané v souladu s vnitřní směrnicí
č. SM 13/2016 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je k dispozici na Profilu zadavatele (elektronický nástroj E-ZAK) na adrese: https://zakazky.mestoprelouc.cz.

Máte-li zájem podat nabídku, postupujte laskavě podle podmínek stanovených v těchto podkladech. V opačném případě prosíme o oznámení, že se zadávacího řízení neúčastníte.

Město Přelouč si jako prostředek pro zadávání veřejných zakázek zvolilo elektronický nástroj E-ZAK. Pro možnost budoucí vzájemné elektronické komunikace prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK Vás žádáme o provedení Vaší registrace v tomto elektronickém nástroji, jehož automatem budete k registraci vyzváni prostřednictvím e-mailu. Registrace však není podmínkou účasti v tomto konkrétním zadávacím řízení.

S pozdravem

Bc. Pavel Caha

Odbor správy majetku
Kontaktní osoba zadavatele

Telefon: 466 094 182, 731 110 528
e-mail: pavel.caha@mestoprelouc.cz


Přílohy
- Dopis - Výzva - Chodník v ul. Kladenská.pdf (459.26 KB)