Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Městský park Přelouč
Odesílatel Pavel Caha
Organizace odesílatele Město Přelouč [IČO: 00274101]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.12.2023 13:14:09
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Vážení obchodní přátelé,
vyzýváme Vás k podání nabídky a prokázání kvalifikace v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky „Městský park Přelouč“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je k dispozici na Profilu zadavatele (elektronický nástroj E-ZAK) na adrese: https://zakazky.mestoprelouc.cz.

S pozdravem

Bc. Pavel Caha
Odbor správy majetku
Kontaktní osoba zadavatele
Telefon: 466 094 182, 731 110 528
e-mail: pavel.caha@mestoprelouc.cz


Přílohy
- Dopis - Výzva - Park.pdf (206.26 KB)