Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Cyklostezka Přelouč - Klenovka
Odesílatel Pavel Caha
Organizace odesílatele Město Přelouč [IČO: 00274101]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.10.2023 16:13:48
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Výzva

Vážení obchodní přátelé,
vyzýváme Vás k podání nabídky a prokázání kvalifikace v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky „Cyklostezka Přelouč - Klenovka“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.
Projekt je spolufinancován SFDI z programu pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro období 2023-2024.
Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je k dispozici na Profilu zadavatele (elektronický nástroj E-ZAK) na adrese: https://zakazky.mestoprelouc.cz.

S pozdravem

Bc. Pavel Caha
Odbor správy majetku
Kontaktní osoba zadavatele
Telefon: 466 094 182, 731 110 528
e-mail: pavel.caha@mestoprelouc.cz


Přílohy
- Dopis - Výzva - Cyklostezka Klenovka.pdf (47.18 KB)