Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč“
Odesílatel Pavel Caha
Organizace odesílatele Město Přelouč [IČO: 00274101]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.04.2021 09:38:05
Předmět Výzva

Vážení obchodní přátelé.

Vyzýváme Vás k podání nabídky a prokázání kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci veřejné zakázky Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč“. Projekt je realizován z dotačního programu.
Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je k dispozici na Profilu zadavatele (elektronický nástroj E-ZAK) na adrese: https://zakazky.mestoprelouc.cz. Máte-li zájem podat nabídku, postupujte laskavě podle podmínek stanovených v těchto podkladech.

S pozdravem

Bc. Pavel Caha
Odbor správy majetku
Kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- Zadávací dokumentace - BOZP - Školní jídelna.pdf (1.06 MB)