Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci čtyř veřejných zakázek
Odesílatel Pavel Caha
Organizace odesílatele Město Přelouč [IČO: 00274101]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.04.2021 09:01:32
Předmět Výzva

Vážení obchodní přátelé.

Vyzýváme Vás k podání nabídky a prokázání kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Výkon činnosti koordinátora BOZP při realizaci čtyř veřejných zakázek“. Projekty jsou realizovány z dotačních programů.
Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je k dispozici na Profilu zadavatele (elektronický nástroj E-ZAK) na adrese: https://zakazky.mestoprelouc.cz. Máte-li zájem podat nabídku, postupujte laskavě podle podmínek stanovených v těchto podkladech.

S pozdravem

Bc. Pavel Caha
Odbor správy majetku
Kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- Zadávací dokumentace - BOZP - 4 VZ.pdf (1.05 MB)