Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavební úpravy jídelny a kuchyně budovy školní jídelny v ulici Obránců míru č.p. 1714, Přelouč
Odesílatel Pavel Caha
Organizace odesílatele Město Přelouč [IČO: 00274101]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.03.2021 13:28:09
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Projektová dokumentace Vzduchotechniky a chlazení objektů SO 01, SO 02 a SO 03 je zpracována jako souhrnná (přiložena je tedy pouze jednou, a to u SO 01), rozdělení do etap dle SO je patrné z TZ i výkresů.


Přílohy
- Dodatečné informace č. 2.pdf (214.06 KB)