Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa
Odesílatel Pavel Caha
Organizace odesílatele Město Přelouč [IČO: 00274101]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2021 13:48:22
Předmět Výzva

Vážení obchodní přátelé.

Vyzýváme Vás k podání nabídky a prokázání kvalifikace v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Regenerace sídliště U sokolovny, Přelouč – 2.etapa“. Projekt je realizován s dotací z rozpočtu Státního fondu podpory investic (SFPI).
Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je k dispozici na Profilu zadavatele (elektronický nástroj E-ZAK) na adrese: https://zakazky.mestoprelouc.cz. Máte-li zájem podat nabídku, postupujte laskavě podle podmínek stanovených v těchto podkladech.

S pozdravem

Bc. Pavel Caha
Odbor správy majetku
Kontaktní osoba zadavatele


Přílohy
- Dopis - Výzva - Regenerace sídliště U sokolovny - 2. etapa.pdf (214.30 KB)