Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Tupesy - oprava požární nádrže
Odesílatel Pavel Caha
Organizace odesílatele Město Přelouč [IČO: 00274101]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.03.2021 11:18:31
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Výše vedlejších rozpočtových nákladů na umístění stavby v částech C krycích listů rozpočtů na opravu obvodové zdi a na odbahnění bude pro každý krycí list rozpočtu stanovena celkovou částkou na řádku číslo 19, bez rozlišení jednotlivých položek na řádcích číslo 13 až číslo 18. Procentní sazby, uvedené na řádcích číslo 13 a číslo 14 krycího listu rozpočtu pro opravu obvodové zdi, nebudou proto vyplňovány.


Přílohy
- Vysvětlení ZD - dodatečné informace č.1 - Nádrž Tupesy.pdf (209.80 KB)

Původní zpráva

Datum 02.03.2021 08:52:24
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

žádám tímto o poskytnutí dodatečných informací na veřejnou zakázku „Tupesy – oprava požární nádrže“

- Krycí list výkazu výměr pro opravu obvodové zdi má v části „C“ položky 13 a 14 uvedeny procentní sazbou náklady na zařízení staveniště – 5% - položka 13 a na projektové práce – 1% - položka 14.
- Krycí list výkazu výměr pro část odbahnění v části „C“ nemá uvedeny procentní sazby žádné.

1. Jakým způsobem máme stanovit náklady za VRN?
2. Pokud musíme dodržet procentní sazbu z nákladů v části na opravu obvodové zdi, jaká bude procentní sazba pro část odbahnění?
3. Postačí stanovit částku za VRN celkovou sumou – na krycích listech v oddíle „C“, položka 18, respektive 19?
4. Opraví a sdělí zadavatel potřebné údaje?

Děkuji

S přáním příjemného dne

Ing. Miroslav Filip
příprava výroby
AQUEKO, spol. s r.o.
IČ: 45476691
DIČ: CZ45476691
Lavičky čp. 122
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 724 185 325
e-mail: filip@aqueko.cz
web: www.aqueko.cz