Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Škudly – oprava návesního rybníku
Odesílatel Pavel Caha
Organizace odesílatele Město Přelouč [IČO: 00274101]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.11.2020 13:01:39
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace - dodatečné informace č.1
- oprava rozpočtu pro SO02


Přílohy
- Vysvětlení ZD - dodatečné informace č.1 - Rybník Škudly.pdf (217.78 KB)
- SKUDL_SO02_Rybník oprava rozpočet 191001jv-slepý - REVIZE č.1.xls (113.50 KB)