Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Splašková kanalizace Mělice s převedením odpadních vod do Lohenic
Odesílatel Pavel Caha
Organizace odesílatele Město Přelouč [IČO: 00274101]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.02.2020 11:05:56
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- vysvětlení_zadávací_dokumentace_1_sign.pdf (244.35 KB)